Par personas datu aizsardzību

Augsti godātais, Klient!

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation–GDPR), kas būs saistoša VISIEM pakalpojumu sniedzējiem.

SIA “Elektrons S” informē Jūs, ka ir veikuši nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu apstrādes mērķis ir:

  1. Līguma izpilde. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums – informēšanai par izmaiņām pakalpojumā un tā cenrādī, izmaiņu nodrošināšanai līgumā un pakalpojuma sniegšanā un rēķinu sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai.

Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai telefona sarunas var tikt ierakstītas. Sarunas tiek uzglabātas līdz 24 mēnešiem un SIA “Elektrons S” nodrošina, ka tās nav pieejamas trešajām personām.

Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Jums personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai paātrinātu elektronisko un telefonisko apkalpošanu, aicinām Jūs savlaicīgi parūpēties par kontaktinformācijas atjaunošanu.

Komunikācijas veids

Identificēšanas kritēriji

Apkalpošana pa telefonu

Pakalpojuma saņēmējs - zvanītājs:

tālruņa numurs; vārds, uzvārds; personas kods; līguma numurs; pakalpojuma sniekgšanas adrese

Elektroniska apkalpošana (e-pasts)

Pakalpojuma saņēmējs - e-pasta sūtītājs:

e-pasts; vārds, uzvārds; personas kods; līguma numurs; pakalpojuma sniegšanas adrese

Klienta apkalpošana klātienē

Personu apliecinošs dokuments

Pasta sūtījumi

Esošiem klientiem līguma numurs un līgumslēdzēja informācija (vārds, uzvārds)

Gadījumā, ja jauns līgums tiks saņemts pa pastu, ar Jums sazināsies mūsu darbinieki, lai pārliecinātos part līguma slēdzēja identitāti

 

Vienlaikus jānorāda, ka Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi: SIA "Elektrons S" informē Jūs, ka noslēgto līgumu izpildei, klientu dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram rēķinu izsūtīšanai, parādu piedziņai. Tāpat SIA "Elektrons S" ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  1. kādi Jūsu personas dati ir SIA “Elektrons S” rīcībā, kā tie tiek apstrādāti;
  2. kam Jūsu personas dati nodoti;
  3. tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts);
  4. izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas.

Līguma izpildei nepieciešamos personas datus SIA “Elektrons S” uzglabā visā līguma darbības laikā. Dati tiks pilnībā dzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam termiņam attiecībā uz prasībām, kas izvirzītas grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos, vai prasījuma tiesību noilgumam.

SIA “Elektrons S” ir izstrādāta Personas datu apstrādes politika, ar kuru sākot no 2018. gada 1. jūniju varēsiepazīties sīkāk mūsu mājas lapā www.elektronss.lv

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām zvanīt uz SIA “Elektrons S” klientu apkalpošanas centru 67740500 vai rakstīt e-pastu info@elektronss.lv

 

Ceļā uz izcilu sadarbību!